Giáp Tâm Linh giờ là trang bị bắt buộc phải có của vị tướng Vladimir. Sự ra đi của Di Thư Cổ đã khiến cho...