Gekkabijin

Lưu ý:

– Tất cả Raw & QT bên dưới đều do bạn Tenshikinryoku cung cấp nên Gek sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm gì về nội dung và việc thiếu đủ của raw. Ngoài ra, do Tenshi sẽ up với số lượng lớn nên các bản QT đều chưa chỉnh sửa tên nhân vật.

– Về nội dung truyện, nếu cái nào Gek có đọc hoặc tìm thấy spoil thì sẽ viết bài giới thiệu hoặc dẫn link, còn cái nào không thấy Gek chú thích gì hết thì có nghĩa là Gek không có mó tới! (mà khả năng Gek viết spoil cho mớ này là… 0,00001%. Lý do: Gek dốt QT! =)) )

– Nếu bạn nào có nhu cầu lấy Raw & QT để edit thì vui lòng để lại comment cho mình ngay trang này hoặc trên bài viết về truyện đó để Gek cập nhật link nha! ^^

– Nhấn Ctrl F, gõ chữ “review” hoặc “spoil” để tìm truyện đã được spoil. ^^

Những link có dấu (*) đằng sau tên truyện là truyện đã và đang được edit.

***

-oOo-

Nguyên sang:

#

 1. 2B Lâu Lý Hoan Thoát Đa – Linh Mặc Nhiên
 2. 7 – Tôn Trung Sơn Đích Thương
 3. 12 – AMO
 4. 37 Độ Bán – Bán Trản _ Thiên Cầm
 5. 138 Hào Dị Thú Manh Sủng Điếm – Đả Cương Thi
 6. 317 Đích Na Ta Phá Sự – A Ưu Tuế Nguyệt
 7. 503 Sự Kiện Bộ – Lại Thỏ Chỉ
 8. 2012 Mạt Thế Sinh Tồn Lục – Hà Phong Đình
 9. 2401 – Công Phu Bao Tử
 10. 囧 Nhân Nhất Gia Thân – Ngã Đích Tiểu Q
 11. 囧 Tử Cá Nhân Liễu – Hà Thư

A

 1. A, Nhĩ Tựu Thị Ngã Đích Kiếp! – Thái Dương Thảo
 2. Ác Lang – GREATID
 3. Ác Ma Phi Dưỡng Thành – Hồng Tảo Đại Tiên
 4. Ác Ma Song Bào Thai – Lam Vũ
 5. [Ác Tác Kịch Chi Vẫn] A Kim Đích Phiền Não – Phù Sinh Nhược Mạt
 6. Ái, Bất Thị Thương Hại (Kiều Thí Vương Gia Hồ Tiên Phi) – Phi Phong Bất Khả
 7. Ái Biệt Ly – Uyển Như Luân Hồi
 8. Ái Biệt Ly Chi Nhị Đại Chủng Mã Chi Luyến – Tựa Như Luân Hồi
 9. Ái Cật Điềm Đích Na Cá, Trạm Trụ Biệt Bào! – Túy Quang Ấm
 10. Ái Chi Thâm Tình Vị Nùng – Thần Tiểu Ảnh
 11. Ái, Chính Tại Gia Tái. . – Quyến Luyến Mẫu Đan Đình
 12. Ái Dữ Ái Đích Sử Mệnh – Linh Vọng Không
 13. Ái Dục Phục Tòng – Thập Cửu Khiêm Hòa
 14. Ái Đáo Hí Hư – Xuân Quang Minh Mị
 15. Ái Đáo Thâm Xử Tự Nhiên Miên – Hiểu Hiểu Lục Đàn Mộc
 16. Ái Đích Đại Gia Đình – Phạn Phạn Chúc Chúc
 17. Ái Ngã Thỉnh Cáo Tố Ngã – Thất Nguyệt Thịnh Hạ
 18. Ái Nhĩ Đa Ta – Minh Ni Nặc
 19. Ái Như Xuân Phong – Vũ Khinh Trần
 20. Ái Nhược Hữu Tình Thiên – Hoa Tưởng Vân
 21. Ai no Kusabi (Tân bản) – Rieko Yoshihara
 22. Ái Quá – Dạ Vũ
 23. Ái, Thái Luy – Tạp Xích
 24. Ái Thượng “Điềm Tâm” Tiểu Đệ Đệ – Hoàng Hà
 25. Ái Thượng Hồ La Bốc Trấp – Mộ Nhiễm Thất Sắc
 26. Ái Thượng Ma Phiền – Trần Úc Gia
 27. Ái Thượng Nam Nhân Đích Nam Nhân – Nữ Nhất Nữ
 28. Ái Thượng Nhĩ Liễu Hựu Như Hà – Hồ Ly Hưu Thành Tinh
 29. Ái Thượng Nhĩ Tịnh Phi Du Hí – Phong Tình Vũ Vận
 30. Ái Thượng Thiếu Niên Đích Thiếu Niên – Nữ Nhất Nữ
 31. Ái Tình Bất Tựu Na Yêu Hồi Sự – Nghiệt Yêu SL
 32. Ái Tình Chính Tại Trực Bá – Bạn Phong Thính Vũ
 33. Ái Tình Đóa Miêu Miêu – Tuyết Lị Kì Kì
 34. Ái Tình Khả Dĩ Như Thử Phác Tố – Dạ Vũ
 35. Ám Dạ Lai Đích Lữ Bạn – Alii
 36. Ám Diện Đích Pháp Tắc – Tạ Lan Đình
 37. Âm Dương Khấu – Thiếu Chủ Trương Dực Chẩn
 38. Ám Luyến – Mộc Lâm
 39. Ám Mị Chi Tộc – Thất Giác
 40. Ám Sắc Độc Lựu – Túy Quang Ấm
 41. Ảm Tiêu Ngưng – Mễ Mễ Hổ
 42. An Chi Nhược Tố – Khuynh Lạc Cửu Tiêu
 43. An Cư Nhạc Nghiệp – Đại Đao Diễm
 44. An Đắc Nhĩ Tâm Tự Ngã Tâm – Vũ Quá Bích Sắc
 45. Ẩn Hình Hôn Nhân – Mật Tam Đao
 46. An Tâm – A Thích Tử
 47. Ẩn Tàng Nhậm Vụ Nhật Chí – Diễm Diễm Thiêu Không Hồng Phật Tang
 48. An Tĩnh Đích Bộ Thủ – Phong Quá Vô Ngân
 49. An Toàn Cảm Đại Tác Chiến – Khuynh Dạ Châu
 50. Ảnh Chi Dực – Đại Khái Thị Ảnh Vệ
 51. Ảnh Đế – Yên Vân Thiều Quang
 52. Ảnh Đế Đích Đệ Đệ Môn – Thất Nhiễm
 53. Ảnh Đế Thị Cá Tiểu Tiện Nhân! – Lữ Thiên Dật
 54. Anh Hùng Bổn Sắc – Tây Bắc Thiên Bắc
 55. Anh Hùng Liên Minh Chi Phụ Trợ, Nguyện Nhĩ Hữu Cá Bất Khanh Đích ADC – Hỏa Lương Sinh Noãn Chí
 56. Anh Khả Liên Kiếm – Lai Tê Xuyên
 57. Ảnh Quỷ – Kim Hổ Tiên Sâm
 58. Ảnh Tà Phong Dương – Phi Lệ (*)
 59. Ảnh Thập Tam – Quyền Nhược Nhược (*)
 60. Anh Thịnh Thiên Hạ Chi Thần Ẩn Đại Lục – Mặc Thần Hi
 61. Ảnh Tinh Trọng Sinh: Ngã Thị Ngọa Để? – Ấn Nê
 62. Ảnh Trọng Trọng – Phúc Tử
 63. Another Choice, Still-No Alarm And No Surprises – 5- Thưởng Sắc Án
 64. Áp Đảo Chủ Giác Nhất Bách Biến! – Luomei
 65. Áp Đảo Na Chích Thụ – Man Đầu Hãm Bao Tử
 66. Áp Đảo Vũ Lâm Minh Chủ – Tiểu Phủ Tử

B

C

D

 1. Dạ Dạ Thâu Hương – Nhất Bị Tử
 2. Dã Đích Tình Sử – Đàn Nhị Gia
 3. Dã Nhi Quân Ba – Mễ Liễu Cá Miêu
 4. Dạ Tẫn Thiên Minh – Vương Thần Dư Dịch
 5. Dã Thú Đích Ma Pháp Sư – Y Lạc Thành Hỏa
 6. Dã Thú Đích Tinh Linh – Bạch Thủ
 7. Dâm Hành Bổ Cấp – Cloudmind
 8. Dâm Loạn Học Viện Lăng Ẩn Thiên – Hãn Hy
 9. Dẫn Lang Nhập Thất – Đường Ngũ Mao
 10. Dẫn Linh Sư – Mục Tiểu Trần
 11. Dân Quốc Diễm Thương – Đàn Nhị Gia
 12. Danh Vi Ái Đích Hoang Ngôn – An Nhàn
 13. Dĩ Ái Chi Danh Tế Điện – Đông Nhĩ
 14. Dĩ Bạo Chế Bạo – Phong Chi Ngạn Nguyệt Chi Nhai
 15. Dị Đồng Chi Yêu Nghiệt Điện Hạ – Nghiệt Bảo Mạt Nhi
 16. Dị Giới Điền Viên Phong Tình – Bắc Lại Lại
 17. Dị Giới Chi Vong Linh Triệu Hoán Sư – Thập Nhật Thập Nguyệt
 18. Dị Nam Dữ Tịch Mịch Đích Alice – Oa Tương
 19. Dị Năng Thiết Cao – Thủy Thủy Biến Thành Băng
 20. Dĩ Nha Hoàn Nha – Tiểu Mật
 21. Dĩ Nhục Thường Chi – Sa Diễm
 22. Dĩ Phụ Chi Danh · Giá Bang Lang Tể Tử Môn! – Hỉ Dã Bi
 23. Dĩ Phụ Vi Thiên – Ssy124
 24. Dị Thế Chi Đái Trứ Bảo Bảo Du Nhàn Sinh Hoạt – Tiêm Ngữ
 25. Dị Thế Chi Ngã Bất Thị Nhược Giả Dị Thế Chi Nhược Nhục Cường Thực – Doanh Khanh
 26. Dị Thế Chi Phong Triền Nhan Văn – Thần Nhan Mộ Hiểu
 27. Dị Thế Chi Phượng Khuynh Thiên Hạ – Nhất Ảnh Kinh Hồng
 28. Dị Thế Chi Thành Thần Lộ – Quyết Tuyệt
 29. Dị Thế Chi Thuần Huyết Đản Đản Đích Dưỡng Thành Sử – Nhân Sinh Giang Nguyệt
 30. Dị Thế Đại Lĩnh Chủ – Lai Tự Viễn Phương
 31. Dị Thế Trọng Sinh Chi Mạc Nguyệt – Anh Tuyết Dực (*)
 32. Dị Thế Tùy Hành – Phượng Dung 杺
 33. Dị Thú – Sở Hàn Y Thanh
 34. Diễm Sủng Thiên Hạ – Ẩn Không Nhân
 35. Diễm Thê Hệ Liệt Nhất Chi Cường Khai Sơ Mông (Xuất Thư Bản) – Mộc Hi (*)
 36. Diễn Kỹ – Nguyệt Tế
 37. Diện Than Giáo Chủ Truy Phu Kí – An Tiêu Tô Tô
 38. Diện Than Phác Nhị Ngốc – Quất Mục Chân
 39. Diệp Thượng Sơ Dương – Ba Mặc Mặc
 40. Diệt Thần Lục – Ly Hạt
 41. Diệt Thế Thẩm Phán – YY Đích Liệt Tích
 42. Do Nam Hướng Bắc – Sơ Lãng
 43. Do Tại Kính Trung – Mạch Mạch
 44. Dong Binh Cuồng Phi – Nhan Nhược Ưu Nhã
 45. Dracula Chi Vẫn – Wingying
 46. Du Hí Bán Sinh – Thương Phong Dập
 47. Du Hí Trạch Bảng Tẩu BOSS! – Nam Qua Lão Yêu
 48. Dữ Hổ Vi Mưu – Trầm Duyệt Quân
 49. Dữ Hồng Ca Đoạn Bối Đích Cố Sự – Tiếu Nhất Thiên
 50. Du Nhiên Mạt Thế – Lão Bối
 51. Du Nhiên Quân Sư – Thiên Nhai Vô Cư Khách
 52. Dư Ôn – Lạc Tịch Nhan
 53. Dữ Quân Duyến – Thanh Y
 54. Dữ Quân Huề Thủ – Lý Tà
 55. Dữ Quỷ Vi Thê – Quỷ Sách
 56. Dụ Thụ Khoái Lai Khẩu Khẩu – Thất Huyền Cầm Đế (*)
 57. Du Viên Kinh Mộng – Yilan99
 58. Du Xuân Phong – Ma Lạt Bất Lạt
 59. Dục Gia Chi Tội – Nữ Vương Thụ Kỵ Trung Khuyển Công
 60. Dục Tiên – Ngũ Sắc Long Chương
 61. Dung Mạo Tha Tựu Bất Thị Cá Sự Nhi – Côi Tự
 62. Dung Khuynh Thiên Hạ – Thiển Tiếu An Nhiễm
 63. Dưỡng Bất Thục – Lang Kỵ Bảo Mã Lai
 64. Dưỡng Cá Khẩu Khẩu Can Thập Ma – Trách Nhậm Hảo Nhân Mạc Tang
 65. Dương Chi Cam Lộ Bất Gia Đường – Heerolee
 66. Dương Dương Ngận Khoái Nhạc Chi Ca Ca Đích Hôi Cô Nương – Đông Trùng
 67. Dưỡng Lang – Cửu Huyền Thất Nguyệt
 68. Dưỡng Ngư – Thụy Bất Tỉnh
 69. Dương Quan Tam Điệp – Sư Thừa Trọng Lê
 70. Dương Quang Như Ước Nhi Chí – Diệp Mộc Tứ
 71. “Dưỡng Thành Quân Lữ” Dã Nhân Quân Ba – Meo Mễ Liễu Cá
 72. Dưỡng Thành Tiểu Nhược Công – Phiêu Kim Tỉnh Diệp
 73. Dương Tiễn Chi Giá Cá Thần Tiên Hữu Điểm Quýnh – Từ Nghĩ
 74. Dưỡng Tử A Trữ – Lạt Tiêu Phan Phạn
 75. Duy Tự Giả – Hoài Thượng
 76. Duyến Lai Thị Nam Đích – Thánh Thiên Tàn Nguyệt
 77. Duyến Tòng Kiểm Khởi – Nhị Tiểu Tỷ Thị Nữ Vu
 78. Duyên Tục Đích Hạnh Phúc – Nguyệt Minh Đăng Hôn

Đ

E

F

 1. Fantasy Đích Trần Niên Vãng Sự – Sơ Kiến Kinh Diễm
 2. Flame – Bán Cục

G

 1. Giả Bằng Hữu – Thanh Cửu Ngư
 2. Giá Cá Cố Chủ Ngận Nan Cảo – Quả Quả Tiểu Đậu Đinh
 3. Giá Cá Hoàng Đế Hữu Điểm Nhị – Sanh Tự Thiêu Hương
 4. Giá Cá Khả Dĩ Công – Đường Đại Thi Nhân
 5. Giá Cá Nam Nhân Ngã Yếu Liễu – Ái Cầm Hải Đích Thán Tức
 6. Giá Cá Tiểu Hài Ngận Hảo Dưỡng – Ly Mưu Mỗ
 7. Giá Chích Hồ Ly Thái Hiêu Trương – Vũ Lạc Hồng Nhan
 8. Giả Diện – Nguyệt Lạc Thanh Tức
 9. Giả Diện Lưu Ly – Kì Điệp
 10. Gia Dưỡng Quỷ Quái – Phân Dã
 11. Gia Đích Vạn Năng Cát Tha Thủ – Thụy Tử Liễu Đích Miêu
 12. Giá Hạ Hoàn Liễu – Tối Thị Vô Tình
 13. Gia Hữu Hãn Thê – Lãng Hoa Điểm Điểm
 14. Giá Khanh Đa Đích Thế Giới A! – Lại Lại Đích Miêu Miêu Xà
 15. Già Lam Ký Chi Thiên Niên Phong Nhã – Hoang Đường Tuyền
 16. Gia Lý Hữu Cá Vương Tiểu Lạc – Ngẫu Nhiên Ký Đắc
 17. Gia Thần – GREATID
 18. Giá Thế Giới Phong Liễu – Nhất Thế Hoa Thường
 19. Giá Thị Cá Ngược Văn – Đả Tương Du Lộ Quá
 20. Gia, Thượng Hoàn Thỉnh Cấp Tiễn – Tiêu Thích
 21. Giá Tuyệt Bức Bất Thị Trọng Sinh – Hà Giáo Oai Oai
 22. Giá Tuyệt Đối Bất Thị Ngã Can Đích – Noãn Kỷ Niên
 23. Giá Yêu Xảo Nhĩ Dã Thị Nhị Thứ Nguyên Đích – Hà Giáo Oai Oai
 24. Giai Đại Hoan Hỉ Chi Gia Hữu Tiện Nam – Gemini
 25. Giải Khai Sa Huyền Tiểu Cật Đích Bí Mật – Đại Tiếu Tam Thanh
 26. Giải Linh – Nhạc Nhạc Uy Tư
 27. Giản Đơn Phương Thức – Bồ Nhĩ
 28. Giang Hồ Bất Giang Hồ – Trạch Nhân Duy Sắc
 29. Giang Hồ Thiếu Hiệp Ngộ Đáo Ma Giáo Đoàn Tử – Tạ Ly
 30. Giang Hồ Vị Liễu Thì – Thôn Nã Ngư Vương Tam Minh Trị
 31. Giang Nam Đường Gia – Đa Đa Chỉ Giáo
 32. Giang Sơn Hà Khẳng Tiếu Nhân Quy – Nhị Thập Tứ Kiều Phong Nguyệt
 33. Giang Sơn Hoành Hành – Huyền Tẫn
 34. Giang Sơn Nguyệt Minh – Quân Khanh An Thiện
 35. Giang Sơn Như Cố – Thanh Y Thành Bạch
 36. Giang Thành – Đoạn Đại
 37. Giang Trước Bản Chuyên Cảo Đối Tượng – Huyền Lâu Trọng Tiêu
 38. Giáo Chủ Như Thử Đa Kiều – Liên Dung
 39. Giáo Chủ Phu Nhân, Biệt Trang Lạp – Mạc Thiên Niên
 40. Giáo Chủ Tối Ái Thoát Khẩu Tú – Thỏ Thu Thu
 41. Giáo Chủ Uy Vũ – Thành Châu
 42. Giao Dịch (In Tokyo)- Giang Nam Du Tử
 43. Giảo Hồ Thiên Quật – Mộ Đình
 44. Giao Hưởng Ái Nhạc – Chiến Tửu
 45. Giáo Hữu, Nhĩ Tất Nghiệp Liễu Mị – Mạch Ảnh Lạc
 46. Giao Long Đào Thoát – Giao Long Xuất Hải
 47. Giao Nhân Chi Cấm Luyến – Ngọ Chính Khai
 48. Giáo Phụ Đại Nhân? Cổn Đản! – Quân Thái Bình
 49. Giáo Phụ Đích Pháp Thê – Thanh Vụ
 50. Giáo Thụ Nan Cầu – Giản Thụ
 51. Giao Thủy Bài Ái Nhân – A Ưu Tuế Nguyệt
Xem thêm:  Superliminal – Đánh Giá Game

H

I

 1. Immortal – Tues
 2. It Is Not Goodbye – Cận Linh
 3. ITE Ác Tác Kịch Chi Nhất Vẫn Định Tình – Lăng Hiệt Vũ

K

 1. Kê Huyết! Trạch Nam! Võng Du Vương! – Hồng Y Quả
 2. Kế Phụ Thái Hiêu Trương – Hạ Tuyết Đông Hoa
 3. Kế Tục Tiền Sinh Duyến – Cố Ảnh _ Tự Liên
 4. Khả Ái Hắc Bang Thiếu Chủ Giá Đáo! – Thương Tàn Dạ Lãnh Nguyệt
 5. Khả Dĩ Bả Ái Hoàn Cấp Ngã Yêu – K1N9
 6. Khả Phạ Đích Tình Nhân Tiết – Hàn Nguyệt
 7. Khán Khách – Quỷ Đản
 8. Khang Hi Trọng Sinh Dưỡng Thái Tử – Phong Tăng
 9. Khanh Bạn Quân Miên – Nguyệt Sắc Như Thương
 10. Khanh Bản Yêu Nhân Chi Ngưng Ngọc Huyết – Quân Hước
 11. Khanh Đa Chi Mỗi Nhật Nhất Khanh – Lôi Lại Lôi
 12. Khanh Đa Đích Trọng Sinh – Trần Thế Chi Thương
 13. Khanh Khanh Như Ngộ – Bạc Ngôn
 14. Khanh Thần Bút Kí – Dạ Tiêu Điện
 15. Khê Vân Thiên Nhai – Duy Hữu Vân Trung Nguyệt
 16. Khiếm Ngã Đích Thì Quang + Thất Phong Tín – Lưu Liên Tô Tô Tô
 17. Khiên Thủ Đích Hữu Nghị – Cảnh Đông Triệu
 18. Khiêu Đáo Vị Lai Khứ Hoài Dựng – Bút Lạc
 19. Khiếu Kiếm Chỉ Giang Sơn – Tử Vũ Nguyệt Diên (Đề cử)
 20. Khinh Sinh – Thấm Trần
 21. Khinh Sinh Nhất Kiếm Tri – Tục Niệm Thân
 22. Khổ Bức Xuyên Việt Đương Dựng Phu – Mã Phong Oa
 23. Khoái Đệ Hung Mãnh – Ô Nha Thị Cá Tra
 24. Khởi Điểm Trung Độc Hậu Di Chứng Huyễn Tưởng Thủ Sách – Trạc Viêm
 25. Khôi Lỗi – Dịch Dịch Dịch Dịch Dịch
 26. Khôi Lỗi Mộng – Jingc Không Không Nhân
 27. Không Bạch – Miêu Bá
 28. Không Bạch + Tục Ái Ngã, Tại Ngã Ly Khứ Chi Hậu – Hạ Miên Đích Hùng
 29. Khống Chế Dục – Công Tử Ca
 30. Không Gian Trang Viên – Kỳ U
 31. Khống Tâm – Thần Trang
 32. Khứ Tử, Bạch Liên Hoa – Nguyệt Lượng Hảo Viên
 33. Khứ Viễn Phương – Tà Yến
 34. Khủng Bố Đồng Thoại Trường Ngoa Miêu – GREATID
 35. Khuynh Nguyệt – Ngư/Fish
 36. Khuynh Tẫn Nhất Thế – Vũ Hiết Phong Diêm
 37. Khuynh Thần – Lạc Thủy Bạch Câu
 38. Khuynh Thành Chi Luyến – Tịch Mịch Vũ
 39. Ki Hán Nã – Hoa Tượng Tiên Sinh
 40. Kì Huyễn Điếm Phô – Vô Trần Hoài Niệm
 41. Kí Lục Giả – Thải Cúc Đích Đại Thúc Lão Quỷ Cẩu
 42. Kí Kiến Quân Tử – Nguyện Vân Tiệm Khởi
 43. Kịch Bổn Bất Thị Giá Dạng Đích – Tử Vũ Giác Diên
 44. Kiêm Ái Phi Công – Hạ Mính
 45. Kiểm Cá Thiếu Gia Lai Noãn – Hi Trì
 46. Kiểm Chích Lang Lai Ái – Vô Hạn Địa Đái
 47. Kiếm Dữ Huyết Đích Đạp Ca: Đặc Luân Tư Truyện – Đoàn Tử Đoàn Tử
 48. Kiểm Điều Tiểu Long Hảo Noãn Sàng – Hành Mặc
 49. Kiểm Hồi Gia Đích Luyến Nhân – Tối Mĩ Mạc Quá Ái Muội Thì
 50. Kiểm Lai Đích Nam Nhân – Nhất Chích Tây Qua Đại Hựu Viên
 51. Kiểm Lai Đích Tiểu Thụ – Tm Đường Mặc
 52. Kiếm Tự Sinh Bình – Mi Như Đại
 53. Kiền Khôn Hồ Lý Nhật Nguyệt Trường – Vị Nhược Thanh Đề
 54. Kiền Ma? Đả Lưu Manh! ! – Túy Tiểu Phong
 55. Kiến Quỷ Đích Phu Phu Sinh Hoạt – Bách Hoa Tiêu Tiêu
 56. Kiêu Hùng – Mụ Mụ Đích Kí Ức
 57. Kim Bài Dục Thai Sư – Ninh Tiểu Ca
 58. Kim Bài Đả Thủ – Phao Phao Tuyết Nhi (*)
 59. Kim Bích Huy Hoàng – Thích Dã
 60. Kim Ngư Đích Báo Ân – Tiểu Gia Bất Thị Thụ
 61. Kim Sinh Tình Duyên Kim Sinh Liễu – Dạ Tinh Nam
 62. Kim Xà Báo Ân Kí – Phóng Đãng Đích Thao
 63. Kim Xà Lang Quân – Mạc Vấn Hà Hứa Nhân Dã
 64. Kiền Tử Ba Ba Đích Lão Bản / Chinh Phục Ba Ba Đích Lão Bản – Vị Tri
 65. Kiều Kiều Thác Tân – Bạc Ngôn Khinh Ngữ
 66. Kiều Thí Vương Gia Hồ Tiên Phi – Phi Phong Bất Khả
 67. Kính Ảnh Tình Duyến – Mạt Tiêm Thù (*)
 68. Kinh Lý, Thỉnh “Thao” Bàn – Đường Quân
 69. Kinh Thành Nhị Nguyệt Thiên – Đồng Học Lưu
 70. Kinh Từ Nhất Biệt – Tục Niệm Thân
 71. Ky Giáp Thì Đại Vi Trù – Mộ Khanh Cẩn Nhan

L

 1. La Mạn Sử – Đào Tử
 2. Lạc Bào Tiểu Vương Phi – Trần Lưu Vương
 3. Lạc Hiên Tình – Hiểu Vân
 4. Lạc Hoa Hữu Ý Lưu Thủy Vô Tình – Ý Phồn Ngũ Giang Chính Ban Trường
 5. Lạc Ngôn Tích Ngữ – Tử Tiểu E
 6. Lai, Cấp Gia Thử Cá Nha – Bạch Thủ Bất Phần Ly
 7. Lại Ngỗ Tác Đích Hậu Hiện Đại Sinh Hoạt – Khuynh Phượng Mính
 8. Lai Nhân, Trượng Hình Tứ Hậu – Đàm Kích Thừa
 9. Lai Thế Nhưng Tố Nhĩ Đích Trung Khuyển – Kiếm Trì
 10. Lại Thượng Đào Sáp Luật Sư – Băng Sa Mai Côi Thạch Lưu
 11. Lai Tự Tinh Xuyên Bỉ Ngạn – Hà Hán
 12. Lái Xe Và Thiếu Gia – Quái Đạo Hồng Đấu Bồng
 13. Lâm Lý Không – 姽婳 Niệm Nguyên
 14. Lâm Ngọc Khê Đích Du Nhiên Nhân Sinh – Thất Dạ Vong Tình
 15. Lâm Nhược Nhận Mệnh Ba – Tiểu Thất Thiếu Gia
 16. Lan Lăng Nghịch Tình – Bắc Bắc Trọng Lâu
 17. Lan Lăng Vương – Ấn Cửu
 18. Lạn Nê Dã Tưởng Phù Thượng Tường – Bách Thảo Đường
 19. Lan Thiên – Bồ Mộng Lan
 20. Lang Đại Bất Thị Nhân – Tam Thất Khai Đích Trùng Tử
 21. Lang Hồn – Long Thiếu Sơ
 22. Lăng Hư Thánh Tôn – PA PA
 23. Lãnh Diễm Bão Nguyệt – Nữu Hỗ Lộc Sắc Vi 00
 24. Lãnh Diễm Tiên Sinh – Chính Phẩm Bì Đản
 25. Lãnh Mạc Giáo Chủ Hòa Tha Đích 2B Đại Hiệp – Nhất Bôi Nhị Oa Đầu
 26. Lãnh Mộ Nhiên – Tịnh Mặc
 27. Lãnh Mục, Ái Ngã Ba – Phì Xí Nga
 28. Lãnh Thương Như Hàn – Nhất Điểm Khuynh Nhiễm
 29. Lãnh Vương Bá Ái, Nam Phi Khuynh Thành – Phong Nhiễm Yên
 30. Lão Bản, Ngã Bất Yếu Gia Ban! – Thanh Hinh
 31. Lão Đa, Nhĩ Nguyện Ý Thú Ngã Mạ – Tây Tây Đặc
 32. Lão Hổ Bất Hứa Động – Phạm Hải Hạm
 33. Lão Nam Nhân Đích Ngoại Tinh Hôn Luyến Sử – Nam Qua Lão Yêu
 34. Lão Sư Đại Nhân, Thỉnh Nhĩ Thu Liễu Ngã Ba – Xueer321
 35. Lão Sư, Đối Bất Khởi – Bạch Tiểu Trạch
 36. Lão Sư Hành Bất Hành – Dụ Tiêu Thất
 37. Lão Thiên! Ngã Lão Bà Thị Nam Nhân – Hà Vi Đạo
 38. Lão Tử Bất Yếu Nhĩ Phụ Trách! – Bắc Đường Mặc
 39. Lão Tử Nhận Tài – Tuyển Tuyển Phong Trần
 40. Lão Tử Nhượng Nhĩ Tái Khán Tiểu Điện Ảnh! ! ! – Quỳ Hoàng
 41. Lão Tử Thị Nhĩ Tức Phụ Nhi – Thiên Lý U Ca
 42. Lão Tử Trám Tiễn Dung Dịch Mạ! – Phù Phong Lưu Ly
 43. Lão Vương Sưu Quỷ – Quỵ Cầu Đông Đoàn Hợp Thể
 44. Lạp Lang Phối Chi Diện Than Công Nhĩ Hảo – Hạ Thương Cư
 45. Lê Mĩ Nhân, Khoái Đáo Oản Lý Lai – Dũ 毣
 46. Lê Tuyết Câm Cầu – Hồng Điên Tây Niệm
 47. Liên Công Tử – Phế Tài Tử
 48. Liên Kiều – Đoàn A Biển
 49. Liệp Lang Đảo – Vu Triết
 50. Liệp Ưng – YY Đích Liệt Tích
 51. Liệt Hỏa Phần Tình – U Hồ
 52. Liệt Nhật Vi Lam – Thất Giác
 53. Liễu Nhiên Vu Huynh – Linh Vọng Không
 54. Liệu Thương – Ngốc Không Sky
 55. Linh Anh Phục Cừu Sự Kiện – Kì Lân Ngọc
 56. Lĩnh Chủ Đại Nhân 领主大人
 57. Lĩnh Dưỡng – Quan Nhĩ
 58. Linh Môi Ngự Tỳ – Lâm Thiên Tầm
 59. Linh Môi Sư Trọng Sinh – Liên Lạc (*)
 60. Linh Năng Trinh Tham Diệp Hành – Hồ Lam Các
 61. Linh Nhất Dạ – Lam Hung Phật Pháp Tăng
 62. Linh Nhục Giao Dung – Ba Mặc Mặc
 63. Linh Tê Chi Nhãn Trọng Sinh – Tạc Nhật Kim Nhật
 64. Lộ Chủ Mại Đắc Nhất Thủ Hảo Manh – Nhược Minh Dực
 65. Lộ Đích Tẫn Đầu – Dạ Vũ
 66. Lộ Quá Hồng Trần – Dạ Vũ
 67. Lộ Tử Diên – Nhất Ninh
 68. Lỏa Sắc Sinh Hương – Đại H
 69. Loạn – Chỉ Tâm Tĩnh
 70. Loan Phượng Du Vân – Táp Thụ
 71. Loạn Thế Tình Hỏa – Đàn Nhị Gia
 72. Long Bát Nhi Tình Sử – Thiên Lý Cô Lăng
 73. Long Chi Tử – Diêu Đích Hải Vương Cầm
 74. Long Đông Hổ Yếu – Ma Lạt Bất Lạt
 75. Long Khẩu Kính Chi Tà Phật – Noa Y Già
 76. Long Mặc – Củ Nhược Củ Nhược
 77. Long Phượng Chi Phong Hoa Thiên Hạ – Du Ly Ngạn
 78. Long Sàng – Ma Lạt Bất Lạt
 79. Long Sàng Thượng Đích Pháo Hôi – Cầm Sắt Như Mị
 80. Long Vương Gia Đích Nữ Tế – Giang Châu Lăng Giao
 81. [LOST Hệ Liệt Chi Nhất] Thất Đức Đích Trì Đường – Dụ Sáp
 82. Love Is A Verb Which Brings Too Many Pains But Lasts Forever – 5- Thưởng Sắc Án
 83. Loving You Lam Sắc Mạn Đà La – Bạch 2
 84. Luận Tiết Thao Điệu Lạc Đích Nhất Bách Chủng Phương Pháp – Dương Châu Bất Tái
 85. Lực Tranh Thượng Du – Tĩnh Chu Tiểu Yêu
 86. Lưỡng Cá Nhân Đích RPG – Thanh Hiên Thư Sinh
 87. Lưỡng Cá Pháo Hôi Thấu Nhất Khối – Phong Yêu Dạ Tâm
 88. Lưỡng Chích Luyến Nhân – Cổ Sắt Hy
 89. Lương Tiêu Ca Triệt Biến – Thán Thiêu Hải Tiên Cô
 90. Lưỡng Tương Sinh – 炑 Diêu
 91. Lưỡng Tương Ti Trù – Tục Niệm Thân
 92. Lưu Huỳnh – Phúc Tiểu Hy
 93. Lưu Manh Đại Hiệp Hòa Chuyên Tố Phôi Sự Đích Tiểu Boss – Tề Sở
 94. Lưu Manh Hòa Vô Lại – Đầu Cốt Lý Thiêu Kê Đản
 95. Lưu Manh Ngộ Thượng Quỷ – Phong Kiền Đích Mễ
 96. Lưu Thủy Kim Triêu – Tinh Khiết
 97. Lưu Vân Phi Vũ – Ngân Phát Huyết Mâu
 98. Luyến Ái Ba, Thiếu Niên! – Nhất Giác Ly
 99. Lý Dư Dược Long Môn – Lệ Mộ Huyết Lan
 100. Lý Nghiêu Bất Tiếu – Lý Nghiêu
 101. Lý Tính Luyến Ái I – Ký ức Toái Phiến – Ôn Nhiên
 102. Lý Tưởng Quốc – Khúc Lạc Tâm
 103. Lý Xuy Vũ Đích Thần Khí Hệ Thống – Niết Bàn Trọng Sinh
Xem thêm:  Tác giả mới của Berserk đề cập đến cái kết sau cùng, thứ mà các fan hâm mộ đang chờ đợi

M

N

O

 1. Oa Tưởng Hòa Ni Thân Mật Tiếp Xúc – Ngư Tử Mễ Tạp
 2. Oan Gia? Bất, Trái Chủ! – Đoàn Chanh Tử
 3. Ổi Tỏa Đại Thúc Thụ Bất Khởi – Trạch Nhân Duy Sắc
 4. Ôn Tồn Nhất Chẩm Miên – Tình Mạch Mạch

P

 1. Phá Hiểu – Đào Công Tử
 2. Phá Môn Tử Tần Nghiêu – Lộng Thanh Phong
 3. Phác Đảo Băng Sơn Công – Tửu Mão Mão
 4. Phác Đảo Đại Thần Chi Lộ – Thất Tịch Nhiên
 5. Phách Phiến – A Kim Bảo
 6. Phấn Bào Pháp Sư – Matt
 7. Phan Đa Lạp Chi Tử – Thự Quang Thánh Chiến – Thì Cấm
 8. Phấn Đấu Ba, Tiểu Tam! – A Kì
 9. Phấn Khởi Ba Hồ Ly Tinh – Nhân Sinh Nhược Sơ
 10. Phần Mộng – Mộ Tiểu Mộc
 11. Phản Phác —— Thú Đáo Cầm Lai – Phi Phàm
 12. Phản Phái Bí Tịch Hữu Điểm Tiện – Thì Kính
 13. Phản Phái, Nhĩ Tiết Thao Điệu Liễu – Đường Thố Ngẫu
 14. Phản Phái Tà Mị Nhất Tiếu – Tây Tử Tự
 15. Phản Phái Trọng Sinh Ký – Ngự Cửu Trọng
 16. Phản Phái Tu Sáp Khả Xan – Khuynh Tư Mộ Vũ
 17. Phán Quan Quỷ Liên – Thảo Thảo
 18. Phần Thủ, Dã Vị Thường Bất Khả – Bôi Diện
 19. Phân Thủ Liễu, Đối Ba – Kết Ngạnh
 20. Phẫn Trư Cật Hổ – Mạch Âm
 21. Phản Xuyên Chi Tiểu Quan Đích Minh Tinh Lộ – IRIS Tinh
 22. Phanh Từ Nhi Đích – Bản Mạt Điên Đảo
 23. Pháo Hôi Công Tài Thị Chân Tuyệt Sắc – Già Nạp Mạc Nhĩ
 24. Pháo Hôi Thượng Vị Tam Thập Lục Kế – Mạc Thần Hoan
 25. Pháo Hôi Tiên Sinh Chuyển Chính Ba! – Phi Bôn Đích Tiểu Oa Ngưu
 26. Pháo Hôi Trọng Sinh Ký – Lý Tùng Nho
 27. Phao Sư Đệ – Bôi Trung Nguyệt
 28. Phế Hậu – Trúc Ngoại Đào Hoa Khai
 29. Phế Sài Cải Tạo Kế Hoa – Đường Thố Ngẫu
 30. Phế Tài Hạ Hương Chiến Kí – Tử Dạ Nguyệt
 31. Phi Bạo Lực Bất Hợp Tác – Lam Dương Lam Dương
 32. Phi Bạo Lực Bất Hợp Tố – Bất Cố
 33. Phi Chiến Chi Tội – Hắc Đường
 34. Phi Điển Hình QJ – Kim Hổ Tiên Sâm
 35. Phi Điệp Phác Hỏa – Mộ Tư
 36. Phi Đồng Phàm Hưởng Đích Ái – Húc Nhật Diệu Dương
 37. Phi Hồng Quá Tận – Nhã Trần
 38. Phi Nhân – Dịch Dung Thuật Cửu
 39. Phi Nhĩ Bất Khả + Lược Đoạt + Cường Chiêm – Túy Phi Nguyệt
 40. Phi Pháp Hiến Thân – Phong Cuồng Phán Quan
 41. Phi Tha – Ngải Tiểu Vũ
 42. Phi Thăng Ba! Ma Đầu – Tri Bất Tri
 43. Phi! Tra Nam – Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu
 44. Phỉ Trắc – Hồ Lại
 45. Phi Tử Cố Ngữ Hệ Liệt – Mộ Văn Ca
 46. Phi Tử Tiếu Chi Khuynh Quốc Chi Luyến – Dạ Đạm Mân Côi
 47. Phiên Cổn Ba, Trung Khuyển! – Chu Khoảnh
 48. Phiên Phiên Bạch Tuyết Phân Phi – Phong Quế
 49. Phiêu Dương Quá Hải – Mặc Thích Lưu Sa
 50. Phiêu Đáo Tinh Tế Dưỡng Bao Tử – Bắc Sơn Hậu Tuyết
 51. Phôi Học Sinh Dữ Phong Kỉ ủy Viên – Ngư Thượng
 52. Phôi Mã Yếu Cật Hồi Đầu Thảo – Lâm Thiên Tầm
 53. Phồn Hoa Lạc Cẩn – Mặc Tích Ban Ban
 54. Phồn Hoa Lạc Tẫn – Huỳnh Dạ
 55. Phồn Hoa Tẫn Lạc (Hoa Thương) – Nịnh Mông Bất Điềm
 56. Phóng Ái Viễn Hành (Triền Tục Thiên ) – Quan Tuyết Yến
 57. Phong Cuồng Tiến Hóa – Mậu Nhĩ
 58. Phòng Đông – Phẩm Tiêu Bảo Giám
 59. Phong Hòa Nhật Lệ – Đinh Tư
 60. “Phong” Hoa Tuyệt Đại – Phong Nhiễm Mặc
 61. Phong Long Kỳ Ái – Đồng Hạo
 62. Phong Lưu Chiết – Hồ Lại
 63. Phong Sắc OL – Kiều Hạ Trang Sinh
 64. Phong Thanh Vân Bích – Mặc Ngọc Hoa Khai
 65. Phong Thịnh Thì Quang – Hoa Mãn Si
 66. Phụ Dữ Tử – Callme Thụ
 67. Phụ Đạo Viên, Chủy Hạ Lưu Tình – Công Tử Câm
 68. Phụ Độc – See_By
 69. Phụ Hoàng Tâm Sự – Lục Lăng Linh
 70. Phụ Hoàng Thị Hôn Quân – Nhã Mị
 71. Phụ Hoàng Thỉnh Nâm Đạm Định Nhất Điểm – An Nhất Mạc
 72. Phụ Luyến – Băng Dực
 73. Phu Phu Chẩm Thượng □□ Kí – Tích Huyết Đường
 74. Phu Phu Thiện Tai – Nghê Lạc
 75. Phù Sinh Mộng – Ca Cẩm
 76. Phù Sinh Mộng Hoa Niên – Thiển Thiển Dĩ Ngôn
 77. Phụ Thân, Thỉnh Thủ Tắc – Quỷ Tô
 78. Phụ Trách Đáo Để – Sát Bách Hoa
 79. Phục Chiếu Thanh Đài Thượng – Xích Chi Ai Hề
 80. Phục Cừu Chi Giác Trục – Nhất Ảnh Kinh Hồng
 81. Phúc Dong Hoa Hạng Red-Light District Of FURONG – Mạn Lạc Thương Sa
 82. Phúc Duyên Cổn Cổn Lai – Lộ Vân Hề
 83. Phúc Hắc Bá Thượng Lãnh Mạc – Ngục Đế
 84. Phúc Hắc Giáo Thảo Đích Tuyệt Sắc Nam Thê – Mục Tiểu Tây
 85. Phúc Hắc Nam Đích Manh Sủng Tiểu Thú – Tử Dạ Vũ Thương
 86. Phúc Tòng Thiên Hàng – Cửu Thiên Bạch Ngọc
 87. Phúc Vân Hoa • Trọng Sinh – Khách Cư Mộng
 88. Phụng Chỉ Hoàn Khố – Bát Lưỡng Nhục
 89. Phùng Xuân – Cần Thái Hương Can (*)
 90. Phược Hồn – Ngã Hữu Nhất Căn Đại Bổng Bổng
 91. Phượng Ẩn Long Tàng – Tiểu Tạ (*)
 92. Phương Hoa Nhược Thủy – Sấu Ngọc
 93. Phượng Hoàng Kiếp – Cổ Sắt Hy
 94. Phương Lân Đa Địa Lại Định Nhĩ – Tiêu Khê
 95. Phượng Minh Kỳ Sơn – Hoàng Phủ Linh
 96. Phượng Ngâm Lâu Chi Túy Nguyệt Mị Thần – Anh Bình
 97. Phượng Vũ Nghi Quang – Diệu Tụng Cửu Phương 01
 98. Pure Dream – Thiên Trọng Lê Hoa

Q

 1. Quải Đái Hài Tử Đích “Nương” – Phàm Nhân A Đô
 2. Quái Lực Luận Thần – Tiểu Đạo Sĩ
 3. Quải Tẩu Nam Phối Đích Chủ Giác Đô Thị Khống Chế Cuồng – Đại Ẩn Vi Triêu
 4. Quái Y Sinh – Phi Hùng
 5. Quân Bĩ Hòa Quân Y – Tửu Linh
 6. Quân Chức Hãn Lang – Quỷ Sửu (có review)
 7. Quan, Hàng, Thủ – GREATID
 8. Quân Hỏa Chi Vương – Hoàng Thành U Hỏa
 9. Quân Hỏa Đế Vương – Tịch Hinh Nguyệt
 10. Quần Hùng Hoàn Thị – Độc Cô Nhất Bách
 11. Quân Lâm Thiên Hạ Hệ Liệt – Hy Lăng Nhã
 12. Quân Phu – Thủy Long Ngâm L
 13. Quân Thả Túy Sơn Hà – Cổ Du Lan
 14. Quân Thần Bất Khả Thuyết – Thần Trang
 15. Quân Thần Bất Tương Đắc – Thần Trang
 16. Quân Tòng Thiên Thượng Lai – Tiểu Sinh Hữu Lý
 17. Quan Vu Trọng Phùng – Nam Sơn Chi Ngoại
 18. Quan Vu Tử Vong Đích Thất Trọng Sai Tưởng – Giang Bắc Nhất Diệp
 19. Quân Vương Đích Miêu Phu – Mộng Tịch Hy
 20. Quang Minh Chi Dạ – Tiểu Uy Uy Ngư
 21. Quốc Sản Thần Thế Chi Giác Tiên Sinh – Vị Hoàn Đãi Tục
 22. Quỵ Cầu Mĩ Công Đại Nhân – Băng Đường Tiểu Thấu Minh
 23. Quỷ Giá – Công Tử Hoan Hỉ (*)
 24. Quỷ Hiệu – MadRo
 25. Quỷ Lâu – Hoa Quyển Nhi
 26. Quỷ Ngự Tình Thiên – Hồng Hà/Thương Hải/Redriver/Ba Bỉ Luân Yêu Đồng
 27. Quý Phi Học Trường, Cầu Câu Đáp – Đường Xuyến Xuyến
 28. Quý Quyển Hữu Điểm Loạn – Khanh Nhã
 29. Quy Tốc Ái Tình – Túc Thiển
 30. Quy Trần – Tức Mặc Lương
 31. Quỷ Tử Kiếp – Thực Vụ Già Nhất
 32. Quỷ Tử Lý Đích Hấp Huyết Quỷ – Miêu Tiểu Hạt
 33. Quy Túc – Đệ Đệ Quân
 34. Quỷ Xuất Một, Thỉnh Chú Ý! – Nhất Diệp Bồ Đề
 35. Quyển Dưỡng Thiên Vương – Lạc Dận
 36. Quyển Ngoại Công Tác Thất – Ác Nghịch Phi Đạo Đích Hồ Ly
 37. Quyển Quyển Quyển Trụ Đại Thần – Mộc Tử Tây Qua

R

 1. Reset – Sóc Tiểu Phương

S

 1. Sắc Hương Dụ, Hương Thủy – Thụy Cam Thảo
 2. Salome’s Destination (Toa Nhạc Mỹ Đích Chung Cục Đệ Nhất Bộ) – Bác Tử Cao
 3. Sấn Nhiệt Cật – Thương Bạch Bần Huyết
 4. Sang Tạo Thế Giới Chi Nhân Ngư Lĩnh Chủ – Oa Tử A Tình
 5. Sang Thế Chi Cực Phẩm Thần “Thú” – Thương Dạ
 6. Sào Sơn Truyện – Đồ Cùng Chủy Kiến
 7. Sát Lục Chi Vương Đích Thùy Liên – Lộ Tường Vi
 8. Sát Thủ Tiến Hóa Luận – Già La Sâm
 9. Sát Thương Tẩu Hỏa! – Thiên Lý U Ca
 10. Sau Cơn Mưa Lại Thấy Cầu Vồng – Dạ Vũ (*)
 11. Sấu Ngọc Lưu Phong – Thương Dạ Lạc Huyền
 12. Shakespeare Hệ Liệt /Trạch Long Đích Tự Thủy Niên Hoa – E Bá Tước
 13. Sí Nhận – Mãn Đích Lê Hoa Tuyết
 14. Si Tâm Tuyệt Đối – An Tự Nhai (*)
 15. Si Tâm Vọng Tưởng – Khô Mục
 16. Sí Thương – Phạm Tây Hiểu Giai
 17. Siêu Cấp Võng Lạc Du Hí – Đường Mộng Phi
 18. Siêu Năng Bảo Phiêu – Quái Đạo Hồng Đấu Bồng
 19. Sinh Bao Tử, Bất Hứa Đình – Linh Lạc Mạc Thương
 20. Sinh Hóa Chi Thủ Hộ Chi Nhận – An Phi Toái Hạ
 21. Sinh Hóa Mạt Thế Chi Huyết Nô – Vân Phù Nhật
 22. Sơ Luyến, Audi Hòa Cẩu – Ế Ế Lăng Sơ
 23. Sơ Luyến Đình Chiến Hiệp Nghị – GREATID
 24. Sơ Luyến Tình Kết – Quyện Chẩm Yếm Dạ
 25. Sở Phàm Đích Sinh Hoạt ∕ Điều Giáo Sư Sở Phàm – D-Angel
 26. Sơ Thường Ái Quả – Lương Nhất Phi
 27. Sở Vị Du Hí Nhân Gian – Tụ Bá
 28. Sở Vị Hứa Nặc – Trương Nhất Thiên
 29. Sở Vị Thanh Mai Trúc Mã – Tĩnh Thủy Biên
 30. Sỏa Điểu, Nhĩ Điệu Mao Liễu – Tha Sơn Chi Ngọc
 31. Sỏa Hài Tử – Ô Kiểm Nhị Ngốc Ô Kiểm Nhị Ngốc
 32. Sỏa Nhi Tử – Ngụy Tùng Lương
 33. Sỏa Tử – Tẩy Phàm
 34. Sơn Đăng Tuyệt Đính – La Anh
 35. Sơn Hà Vĩnh Mộ – Mẫn Sinh
 36. Sơn Na Biên – Sơn Giá Biên
 37. Sơn Quỷ – Thanh Kỳ
 38. Sơn Trung Tiểu Ốc – Hắc Sắc Đích Bản
 39. Song Diện Mĩ Nam – Huyết Vũ Phiêu Hương
 40. Song Hành Tuyến – Tiều Âm Mê Thương
 41. Song Hoàng – PETA Trùng Hạt
 42. Song Khuynh Chi Chích Thị Ái Nhĩ 〖Quý Triệu〗- Cổ Du Lan
 43. Song Sinh Chi Nặc Ngôn – Mộ Dung Vũ Linh
 44. Song Sinh Giới – Thực Vụ Già Nhất
 45. Song Thể Để Đoan – Tiểu M
 46. Song Tính Gia Tộc Chi Khán Tẫn Lạc Hoa Năng Kỷ Túy – Cổ Thủ K99
 47. Sorry Girl I’m Gay – Nhật Mộ Bạch Trạch
 48. Sư Đệ, Nhĩ Đích Tiết Thao Toái Liễu! – Tham Cật Đích Bảo Bảo
 49. Sư Giả – Nghê Lạc
 50. Sư Huynh Bất Hứa Bào – Chi Tiểu Chi
 51. Sư Huynh, Hoàn Ngã Kịch Tình! – Thủy Thập Phương
 52. Sư Huynh Nhĩ Khai Kim Thủ Chỉ! – Miêu Tước
 53. Sư Huynh, Nhượng Ngã Đáo Nhĩ Oản Lý Khứ – Vị Thanh
 54. Sư Huynh Quyển Thổ Trọng Lai – Thanh Sắc Vũ Dực
 55. Sư Phụ Ngận Mị Ngận Yêu Nhiêu – Đâu Lý Hữu Yên
 56. Suất! Giá Khanh Đa Đích Du Hí – Lạc Phong Lưu Vân
 57. Sung Cảnh Sở Bất Năng Xúc Cập Chi Sở Tại – Chưởng Đăng
 58. Sủng Phu – Sa Đề (có spoil)
 59. Sủng Thê Chi Đạo – Duẫn Gia
 60. Sủng Thê Thượng Ẩn – Phi Bảo
 61. Sủng Thượng Quân Hạ – Nhi Ngã Tri Đạo
 62. Sủng Vật Đích Nghịch Tập – Mịch Tử
 63. Sủng Vật Kỳ Duyến – Cổ Mộc Liên Sơn
 64. Sương Diệp Phi · Trọng Cửu Hàn – Diệp Tịch Thanh Hề Diệp Ngưng Diêu
 65. Sương Đống Tiền Dạ – Thông Bạch Quân
 66. Sửu Thúc – Mặc Hắc Hoa
Xem thêm:  Tổng hợp 5 tựa game mobile cực hot sẽ ra mắt trong tháng 6 năm 2023

T

U

 1. Ức Khởi Nhĩ Đích Dung Nham – FFA
 2. Úc Kim Hương Thịnh Khai Đích Quý Tiết – Ngân Sắc Huy Chương
 3. Ultraman, Thỉnh Nhĩ Ái Thượng Ngã Ba – Như Tuyết
 4. Úc Muộn Nam Đích Xuân Thiên – Trương Đỉnh Đỉnh
 5. Untouchable Vô Pháp Xúc Bính – Phỉ Thúy Hồn Phách
 6. Uy, Nhĩ Cấp Lão Tử Phóng Thủ! – Alpenlibe
 7. Uy Nhĩ (Will) – Neleta
 8. Uy! Xoát Phấn Thị Khả Sỉ Đích! – Phi Bôn Đích Tiểu Oa Ngưu

V

X

 1. Xa Chấn Hậu Đích Ý Ngoại – Đường Thố Khổ Qua
 2. Xà Hà – Hoa Quyển Nhi
 3. Xá Hữu Bài Loan Tựu Thị Ái Nhân – Phong Phỉ
 4. Xà Nhân Đế Quốc – Linh Anh
 5. Xa Trạm – GXY
 6. Xa Xỉ Phẩm – Huỳnh Dạ
 7. Xích Viêm Truyền Kỳ – Đoạn Sí Hồ Điệp
 8. Xú Nam Nhân, Cấp Bản Vương Trạm Trụ – Loạn Âm Phiêu
 9. Xuân Mộng – Chước Mộ
 10. Xuân Nhật Yến – Xương Bồ
 11. Xuân Noãn Hoa Khai – Quang ảnh Tương Sinh
 12. Xuân Quyển – Thập Phương
 13. Xuân Sương Bí Sử – Dật Danh
 14. Xuân Xuân Đích Xuân Thiên – Thu Tạ Ngô Đồng
 15. Xuất Lai Hỗn Trì Tảo Yếu Hoàn – Đạm Tiếu Bất Vũ
 16. Xuất Ngục Chi Hậu – Tú Vu Lâm
 17. Xuất Quỹ – Vụ Dung
 18. Xuất Tô – Linh Thái
 19. Xúc Thủ Sâm Lâm Lý Đích Vương Tử Điện Hạ – Quỷ Thủ Thư Sinh
 20. Xúc Thủ Sinh Xuân – Đường Ny (*)
 21. Xuy Địch Tử Đích Dân Công – Lệ Tranh Vanh
 22. Xuyên Đáo Giản Lậu Trung Thế Kỷ – Tứ Linh Tứ Nhi
 23. Xuyên Đáo Tự Kỷ Văn Lý Đích Khổ Bức Tác Giả Tang Bất Khởi! ! – Cúc Hoa Bất Bảo
 24. Xuyên Thành Pháo Hôi Chi Phản Phái Dưỡng Thành Kế Hoa – Sát Tiểu Hoàn
 25. Xuyên Việt 1/2 Đường Dần – Nguyệt Phỉ Phàm
 26. Xuyên Việt Chi Công Cao Mị Chủ – Tiếu Tiếu
 27. Xuyên Việt Chi Đảm Tiểu Thú Nhân Tầm Công Ký – Mộc Dương Tử
 28. Xuyên Việt Chi Đào Hoa Trái – Không Thiệu
 29. Xuyên Việt Chi Du Thú Bộ Lạc – Tử Sắc Kinh Cức
 30. Xuyên Việt Chi Gia Hữu Hiền Thê – Lãng Hoa Điểm Điểm
 31. Xuyên Việt Chi Khuynh Tuyệt Thiên Hạ – Đậu Miêu Linh
 32. Xuyên Việt Chi Ký Hồn – Đoạn Huyền
 33. Xuyên Việt Chi Ngã Thị Hồ Yêu – Khinh Ngữ Giả
 34. Xuyên Việt Chi Nhất Nông Thiên Hạ – Vi Đạm
 35. Xuyên Việt Chi Pháo Hôi Cổn Viễn Điểm – Y Toàn Vũ
 36. Xuyên Việt Chi Tần Quốc Đại Nghiệp – Tinh Không Vật Ngữ
 37. Xuyên Việt Chi Thất Phẩm Chi Ma Quan – Song Mộc Thành Băng
 38. Xuyên Việt Chủng Điền Chi Đường Lê Diệp Lạc Yên Chi Sắc – Nam Chi
 39. Xuyên Việt Đạo Bản Thế Giới – Mộ Cẩm Tịch Nhiên
 40. Xuyên Việt Đáo Vị Tri Đích Cổ Đại – Thanh Phong Toái Ngọc
 41. Xuyên Việt Đường Triều – Tiên Ngữ
 42. Xuyên Việt Giang Hồ Đả Tương Du – Nhã Tăng
 43. Xuyên Việt Hệ Thống Chi Bạo Tiếu Phản Tô Kế Hoa – Quán Thang Tiểu Lung Bao
 44. Xuyên Việt Sử – Đồ Long Định Thiên Hạ
 45. Xuyên Việt Tại Bình Hành Thế Giới – Mục Yên
 46. Xuyên Việt Thành Phế Sài Nam Phối – Đại Ôn
 47. Xuyên Việt Thì Không Đích Điện Thoại Chúc – Hắc Động Cúc
 48. Xuyên Việt Thú Giới Dưỡng Bao Tử – Yêu Vô Cách
 49. Xuyên Việt Tiểu Trù Sư – Thập Nhật Thập Nguyệt (*)
 50. Xuyên Việt Vị Lai Chi Thú Liệp Tình Nhân – Lãng Hoa Điểm Điểm

Y

 1. Y Cựu Thị Tra – Tử Vũ
 2. Y Đạo An Nhiên – Mạt Mạt Thanh Hàn
 3. Ỷ Kiếm Vấn Tình – Linh Mạt Hề
 4. Y Lại Chứng – Sâm La Dạ Tượng
 5. Ý Liêu Chi Ngoại – Cô Độc Trủng
 6. Ý Ngoại Hảo Dựng – Mộ Dĩ Thành Trú
 7. Ý Ngoại Thượng Lũy – Yến Triệu Công Tử
 8. Y Sinh Ngộ Lưu Manh – Tự Khách
 9. Y Thủ Già Thiên – Bích Tuyết Gia Nhiệt
 10. Ý Trần Hiên – 88Aki
 11. Yêm Đích – An Vu Tịch
 12. Yến Ca Hành (Xuất Thư Bản) – Mộ Dung
 13. Yên Châu Thần Tích – Trần Âm
 14. Yên Hoa Chi Đích – Ca An
 15. Yên Tri Phi Hồ – Phiền Lạc
 16. Yêu Đào Độ Tiên Đệ nhị quyển – Dật Vân
 17. Yêu Hợp Ký Chi Long Phu – Meo Meo Miêu Meo Meo
 18. Yêu, Lai YY Ba – Hoặc Trạc Trạc
 19. Yêu Ma Đạo – Phác Thiểu
 20. Yêu Ma Quỷ Quái – Đạm Định Mỗ Hạ
 21. Yêu Mỹ Vương Gia Ngã Đích Phu – Cửu Thiên Bạch Ngọc
 22. Yêu Nghiệt Cấp Gia Tiếu Nhất Cá – Niết U Thủy
 23. Yêu Nghiệt Đích Trung Khuyển Lộ – Ngũ Ly
 24. Yêu Nghiệt, Nhĩ Đích Hạ Hạn Ni? – Đản Nãi Tô
 25. Yêu Nghiệt Quyển Dưỡng Kế Hoa – Đản Thát Quân
 26. Yêu Nghiệt! Yêu Nghiệt! ! – 1088
 27. Yêu Nhi – Hề Nhan Lưu
 28. Yếu Nhĩ Quản Ngã – Văn Thư Mặc
 29. Yêu Nhiêu Hà Cô (Đệ Nhất Bộ) – Tô Hoa Y
 30. Yêu Quái Đồ Giám Xà Tử – Sutu
 31. Yêu Quái Quần Cư Sở – Kỳ Linh
 32. Yêu Thú Vi Phu – Bách Lý Yêu Tà
 33. Yêu Thuyết Quái Đàm Chi Phần Thụ – Thử Phong
 34. Yêu, Trư Yêu – Vô Tư / A Tra
 35. Yêu Vương Ngận Thuần Tình – Lạc Thị

-oOo-

Đồng nhân

.

Bá Vương Biệt Cơ Đồng Nhân

 1. [Bá Vương Biệt Cơ Đồng Nhân] Bá Vương Biệt Cơ Đồng Nhân Chi Hạnh – Hâm Ái Thi

Đại Đường Song Long Đồng Nhân

 1. [Đại Đường Song Long Đồng Nhân] Vấn Đỉnh – Tư Hương Minh Nguyệt

Đạo Mộ Đồng Nhân

 1. [Đạo Mộ đồng nhân] Hải Thị Thận Lâu – Trầm Thất Công Tử
 2. [Đạo Mộ đồng nhân] Nhân Tham Oa Oa – Tại Thủy Nhất Phương

Hồng Lâu Mộng Đồng Nhân

 1. [Hồng Lâu Mộng đồng nhân] Hồng Lâu Chi Lâm Gia Tiểu Đệ – Lâm Tử Phi

Kiếm Tam Đồng Nhân

 1. [Kiếm Tam Đồng Nhân] Tiêu Diêu Nhâm Phù Sinh – Phượng Kì Vân Dũng
 2. [Kiếm Tam Đồng Nhân] Tú Gia Hòa Kim Mao Cẩu – Thuần Túy Đích Kim Mao

Kiếm Tiên Đồng Nhân

 1. [Kiếm Tiên III Đồng Nhân] Tầm Hoa Bang Chủ Phu Nhân Đại Tác Chiến – Luân Hà Mân Côi

Lục Tiểu Phụng Đồng Nhân

 1. [Lục Tiểu Phụng Đồng Nhân] Biệt Bào, Lục Tiểu Kê! – Mục Yên

Mạt Thế Điện Ảnh Đồng Nhân

 1. [Mạt Thế Điện Ảnh Đồng Nhân] 2012 – Thái Cực Ngư

Ngã Hòa Cương Thi Hữu Cá Ước Hội Đồng Nhân

 1. [Ngã Hòa Cương Thi Hữu Cá Ước Hội Đồng Nhân ] Ngã Hòa Cương Thi Hữu Ước Bất Hoàn Đích Hội – Phù Đằng Huyễn Tuyết

Số Tự Đồng Nhân

 1. [Số Tự đồng nhân] Bát A Ca Đích Truyện Kì Nhất Sinh – Nhất Xuân Bán Hạ
 2. [Số Tự đồng nhân] Đại Ca! Cấp Cô Trạm Trụ – Tưởng Đương Mễ Trùng Đích Lưu Niên
 3. [Số Tự đồng nhân] Đương Tứ Bát Xuyên Việt Đáo Thú Nhân Thế Giới – Âu Hắc Nha
 4. [Số Tự đồng nhân] Hoàng Thành Cố Nhân – Tiêu Đường Bố Đinh
 5. [Số Tự đồng nhân] Loạn Hồng – Thanh Hoa Dứu Lý Hồng
 6. [Số Tự đồng nhân] Vô Hám – Phi Sinh Phi Tử
 7. [Số Tự đồng nhân] Thanh Xuyên Chi Trường Huynh Nan Vi – Hiểu Đồng
 8. [Số Tự đồng nhân] Tịnh Kiên Khán Thiên Đích Hạo Đại – Phù Sinh Lạc Nhạn
 9. [Số Tự đồng nhân] Tứ Gia Tại Hiện Đại Tích Hạnh Phúc Sinh Hoạt! – Nam Phong Thần Ngọc
 10. [Số Tự đồng nhân] Trọng Sinh Thành Tứ Gia – Việt Lai Việt Viên
 11. [Số Tự đồng nhân] Tu Chân Tại Sổ Tự Quân Đoàn – Rt
 12. [Số Tự đồng nhân] Vương Giả Chi Tình Dận Nhưng – Phong Tằng

Tiểu Lý Phi Đao Đồng Nhân

 1. [Tiểu Lý Phi Đao Đồng Nhân] Kiểu Uổng Quá Chính – Bị Phóng Trục Đích Ác Ma

Tiếu Ngạo Giang Hồ Đồng Nhân

 1. [Tiếu Ngạo Đồng Nhân] Đông Phương Bất Bại Chi Lưỡng Chích Giáo Chủ Quá Gia Gia – Viên Nguyệt Nhất Loan

Tứ Đại Danh Tác Đồng Nhân

 1. [Tứ Đại Danh Tác Đồng Nhân] Bồ Tát Ngận Mang – Thiên Nhai Trượng Kiếm